appbibliotek.no logo
Av Frank Lunde.

Zoom i iOS9

Zoom er en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre skjembildet og endre fargevalg slik at skjermen kan bli lettere å se for den som har synsproblemer. Dette er en liten demo av hvordan man bruker Zoom og hvordan innstillingene i Zoom fungerer.

Video – Zoom i iOS 9:

 Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs