appbibliotek.no logo

TRAS

Beskrevet av Statped.


TRAS
TRAS er et observasjonsmateriale om språkutvikling for barn. Dette er observasjonskjemaet i digitalt format.Innstillinger/ funksjoner

TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert.

Områdene er samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå.

Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder.

Observasjonsskjema må brukes sammen med fagboken om TRAS.

Det finnes også papirversjon av skjemaet samt en tiltaksbok med tips og ideér.

Bøkene og papirversjon av skjemaet bestilles på www.infovestforlag.no

Logg inn på nettsidene til Infovest forlag: Infovest – TRAS

Pris: 495 kroner eks. mva. for årlig lisens. Gratis prøvelisens for ett barn. Abonnement knyttes til en barnehage.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Android.

Veiledning til bruk av appen

Les mer om TRAS på nettsidene til Statped. Statped – TRAS

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Alle Med

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs