appbibliotek.no logo

Titans of Space

Beskrevet av Statped.


Titans of Space
Titans of Space er en app som gir deg mulighet til å reise rundt i verdensrommet i en virtuell virkelighet (VR).Hvordan virker den?

Ved bruk av en smarttelefon og en vr-brille, gir Titans of Space deg en mulighet til å oppleve solen, planeter, stjerner, asteroider og måner i et reelt størrelsesforhold til hverandre. Du ser alt i 3D og kan snu deg rundt, se opp, ned, styre og zoome. Appen inneholder navn og faktaopplysninger av det du ser. (Ikke norsk, men engelsk m.fl.).

Innstillinger/ funksjoner

For å bruke appen, må du ha en vr-brille. Du kan bruke en Samsung Gear VR eller en Cardboard (kun for Android). Finnes også for Oculus Rift. Vi har brukt en Samsung Gear VR når vi testet appen. Når du åpner Titans of Space, får du opp en meny med ulike innstillinger og funksjoner, og du kan velge om du vil reise på autopilot eller styre selv, samt ulike valg for språk, rute o.l. Du navigere ved hjelp av å se på “bryteren” du vil aktivere, samtidig som du må trykke på midten av styreflaten på høyre side av brillen. Under turen “sitter” du i en cockpit med et kontrollpanel foran deg som inneholder faktaopplysninger i form av tekst og en meny. Om du ser rett ned, oppdager du at du har fått egne ben og armer i stolen du “sitter” i.

Innstillinger

 • Voiceover/fortellerstemme er tilgjengelig via kjøp i app (engelsk)
 • Kontrollpanel med ulike styringsfunksjoner
 • Info-display med faktaopplysninger og navigasjonsmuligheter
 • Bruk styreflaten på Gear VR – brillen sin høyre side for å navigere
 • Kan kobles til kontroller som du kan ha i hendene (ikke testet, har ikke kontroller)

Pedagogisk bruk

En stor fordel med vr-teknologi er at den legger til rette for en utvidet, visuell støtte og plasserer deg midt i innholdet. Du ser ikke på dette utenfra, som med en film, men får en opplevelse av å være tilstede. Hva du ser, avhenger også av hvor du ser/beveger hodet, akkurat som i virkeligheten. Dette gir en annen tilnærming til, og opplevelse av, det som presenteres og kan gjøre det lettere å utforske, forstå og huske.

Appen passer spesielt godt for de som trenger god visuell støtte, men vil egne seg for alle. Å oppleve verdensrommet i VR kan være nyttig for dem med konsentrasjonsvansker, lærevansker og utfordringer med hukommelse. For mange er det lettere å forstå og huske det en har “opplevd” enn det en har sett. Appen er nyttig å bruke for å motivere og variere undervisningsform, og den gir mulighet for økt elevaktivitet.

Kompatibilitet

Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Se video nedenfor laget av David VR. Videoen viser appen brukt i Oculus Rift.

Når klasserommet blir virituelt – Statped.no:

 

Tips og ideer til bruk av appen

 • Bruk appen i undervisning om verdensrommet i naturfag.
 • Sansestimulering: Visuell og auditiv stimulering i en virtuell virkelighet. Appen har en rolig musikk som spilles automatisk under hele ekspedisjonen. Bevegelsen til planetene kan brukes for å oppøve evnen til å følge objekter med øynene.
 • Avslapningsøvelser: Ha på musikken, velg en guidet tur, len deg tilbake, opplev og slapp av. Dette kan være nyttig for dem som trenger å koble av og stenge ute andre sanseinntrykk fra omgivelsene.
 • Begrepstrening: Navn på planeter og måner, om størrelser, preposisjoner og fenomener i verdensrommet.
 • Språkstimulering: Snakk om hvordan eleven opplever å reise i verdensrommet, det de ser og refleksjoner rundt innholdet.
 • Bruk appen i engelskundervisningen eller 2. språk.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Expeditions Cardboard Camera

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs