appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Åpne alle (Alt+o)
  •  Tilgjengelighet
  •  Operativsystem
  •  Pris
  •  Skolefag
  •  Funksjonsnedsettelse
  •  Alder
  •  Språk
Av Øyvind Bastnes Lie.

TimeTrackTimeTrack
TimeTrack er et hjelpemiddel for å forstå det abstrakte begrepet tid gjennom visuell fremstilling.Hvordan virker den?

For personer med kognitive vansker kan abstrakt tenkning og tidsbegrep oppleves vanskelig. Hvor lenge varer egentlig 10 minutter? TimeTrack er en app som kan hjelpe barn og voksne med å forstå tidsbegrep gjennom å gi et visuelt bilde av tiden som har gått, og hvor lang tid som gjenstår av en oppgave. Lysende prikker viser hvor lang tid det er igjen av et gitt tidsintervall. Dette kan blant annet benyttes for å sette en tidsramme for en aktivitet, slik at det oppleves mer forståelig hvor lang tid man har til rådighet. Er utformet på samme måte som timestokken som er tilgjengelig gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Kompatibilitet

Krever iOS 5.0 eller senere. Kompatibel med iPhone, iPad eller iPod Touch. Appen er optimalisert for iPhone 5.

Tilgjengelighet

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs