appbibliotek.no logo
  • Hjem
  • Artikler
  • Tilgjengelighet og tilrettelegging av Apple Watch
Av Frank Lunde.

Tilgjengelighet og tilrettelegging av Apple Watch

Apple Watch har tilgjengelighetsfunksjoner innbygget, som kan være nyttig for personer med ulike funksjonshemminger. I denne artikkelen får du kort beskrivelse av de ulike tilgjengelighetsfunksjonene i Apple Watch.

Apple Watch er en såkalt smartklokke som etter hvert har blitt populær blant de som bruker Apple produkter. Til forskjell fra andre smartklokker betinger bruken av Apple Watch at man har en iPhone å knytte den opp mot. Klokken kan ikke aktiveres, oppdateres eller installere nye apper uten at den er knyttet til en iPhone. Når Apple Watch er aktivert kan den brukes uten at iPhone er i nærheten, men visse funksjoner mangler. Dersom man har koblet iPhone mot et nettverk, vil apper i Apple Watch som benytter nettverkskommunikasjon også fungere selv om iPhone er utenfor rekkevidde for klokken.

Tilgjengelighetsinnstillingene til Apple Watch finner du på iPhone i appen ”Watch”, som brukes til aktivering og endre innstillinger i. Denne videoen viser hvordan innstillingene endres i denne appen:

Tilgjenglighetsvalg

VoiceOver

Skjermleseren VoiceOver (VO) finnes i mange av Apples produkter i ulike utgaver. Dette er en skjermleser som er ment å være nyttig for personer som av en eller annen grunn ikke kan lese skriften eller tolke symbolene hva som står på urskiven. Hvis man har benyttet VO på en iPhone/iPad eller en Mac, vil man kjenne igjen flere av funksjonene.

Når VO er slått på endres berøringsskjermens bruksmåte og det som står skrevet på skjermen kommer ut som tale. VO-markøren viser hvilket objekt på skjermen som har fokus, og informasjonen som hører til objektet leses opp når man havner der. Man flytter VO-markøren ved å stryke over skjermen eller peke på objektet og holde fingeren i ro. VO markøren blir da flyttet dit og innholdet leses opp. For å aktivere objektet ( f.eks. åpne en app) trykker man to ganger på skjermen etter at objektet er valgt. VO leser meldinger og varsler som vises på klokken, og den leser opp resultatet av diktering av f.eks. en tekstmelding før den blir sendt.

Zoom

Ved å bruke Zoom kan man forstørre eller zoome inn på skjermen. Når Zoom er slått på kan man ved å trykke to ganger på skjermen vise et forstørret bilde av skjermen. Graden av forstørring endres ved å dobbeltrykke med to fingre og holde fingrene på skjermen etter siste trykk. Stryk med fingrene over skjermen for å endre forstørringen. Kroneskruen på siden av klokken brukes for å flytte rundt på skjermen i det forstørrede bildet.

Gråtoner

Når dette tilgjengelighetsvalget er slått på, vil fargene på skjermen erstattes av ulike grader av gråtoner. Dette er nyttig for de som ikke kan se forskjell på visse farger, og som dermed kan får problemer med å tolke informasjon på klokken.

Halvfet tekst

Denne innstillingen kan du kun gjøre via Watch appen på telefonen. Teksten i skjermen blir gjort tydeligere vet at bokstavtypene som brukes i på skjermen blir noe kraftigere.

Reduser bevegelse

Dette valget slår av 3d effekten som gir en illusjon av at objekt er plassert over et annet. Dette vises ved at objekter flytter på seg når man beveger klokken.

Av/På etiketter

Dette valget slår på en alternativ visning av av/på knapper i klokkens skjermbilde. Dette valget er ment å gjøre det lettere å se og forstå tilstanden til av/på knappene i ulike innstillinger.

Hørsel

Denne innstillingen kan du kun gjøre via Watch appen på telefonen.

Lyd fra klokken kan sendes via blåtann til høretelefoner eller f.eks til et høreapparat. Musikk, telefonsamtaler, radio med mer låter ikke veldig godt i den lille høyttaleren som Apple Watch er utstyrt med. Sendingen som overføres til høreapparatet er i stereo, men for den som bare har hørsel på et øre, vil dette føre til at man kun hører den ene stereokanalen. Ved å aktivere valget Monolyd vil lyden bli den samme i begge kanalene.

Tilgjengelighetssnarvei

Denne innstillingen kan du kun gjøre via Watch appen på telefonen.

Tre trykk på kroneknappen vi slå på VoiceOver eller Zoom avhengig av hva som er valgt her.

Oversikt og forståelse

Apple Watch kan inneholde svært mange apper og objekter som kan gjøre bruken vanskelig for noen fordi klokken gir for mye informasjon og den viktige informasjonen forsvinner. Samtidig kan man godt tenke seg at klokken kan være nyttig for de med hukommelsesvansker eller andre kognitive problemer, fordi man så lett kan få opp påminnelser, meldinger eller andre typer varsler på klokken. Varsler gis ved at klokken gir fra seg en liten lyd, den vibrerer lett på håndleddet, og straks man løfter armen vil varslet vises på skjermen til klokken.

Mange Apple Watch apper gir varsler, og det kan være nyttig å rydde opp i utvalget av apper og hvordan de varsler brukeren om nye hendelser. Uviktige varsler vil kunne forvirre eller avlede brukeren.

Denne videoen viser hvordan vi kan begrense hvilke apper som er installert på Apple Watch og hvordan vi kan bestemme hvilke varsler som gis til brukeren av klokken. Alle disse innstillingen gjøres i Watch appen i iPhone:

 

Urskiver

Dette finnes et stort utvalg av urskiver som kan gjøre visning av tid enklere, morsommere eller tydeligere for den som bruker klokken. Det finnes også urskiver laget spesielt for barn, for den som liker å trene og få tilbakemelding på sin framdrift, for den med dårlig syn og mye annet.

Dette er en liten video som viser hvordan man velger og endrer en valgt urskive på Apple Watch via Watch appen på iPhone:

Du kan bytte mellom installerte urskiver på klokken ved å stryke horisontalt fra venstre eller høyre fra ytterkant av skjermen. Trykker du hardt på urskiven kan du justere utseende på den urskiven du bruker.

Urskivene ”Minni” og ”Mikke” har innbygget annonsering av klokkeslett. Trykk på tegneseriefiguren og du hører en morsom stemme annonsere hva klokken er. Denne urskiven er kanskje mest beregnet på barn.

Komplikasjoner

Ordet ”komplikasjoner” gir kanskje et feil inntrykk av hva dette er. Dette fordi på en Apple Watch har dette ordet en annen betydning enn det det vanligvis har. En komplikasjon er en komponent på urskiven som viser informasjon fra en bestemt app. For eksempel kan en komplikasjon fra Vær-appen vise værforhold på det stedet du er nå som en kort tekst eller et ikon, eller en komplikasjon fra Aktivitet-appen kan vise deg via et lite ikon på urskiven hvor mye du har beveget deg i dag.

Den som tilrettelegger Apple Watch via iPhone kan velge hvilke komplikasjoner som skal være tilgjengelig på den utskiven som brukeren skal benytte. Hvor mange komplikasjoner man kan legge til, avhenger av hvilken urskive som er valgt. Man kan også velge å ikke vise noen komplikasjoner på urskiven.

Appoversikt og Dock

Ved å trykke en gang på kroneskruen på siden av klokken veksler man mellom å vise urskiven og en oversikt over alle apper på telefonen. Man flytter rundt i dette skjermbildet ved å stryke over skjermen. Kroneskruen kan nå benyttes til å zoome inn og ut i denne visningen. Appoversikten kan redigeres i Watch appen i iPhone. Her kan du bestemme hvor den enkelt app blir plassert. De apper som plasseres nærmest urskive-appen i sentrum av visningen, er de som vises først når du åpner denne visningen.

Dock aktiveres ved å trykke kort på knappen ved siden av kroneskruen. Docken redigeres i Watch appen, og viser sist brukte app samt snarveier til de apper som man ønsker rask tilgang til.

Til slutt..

Vi i appbibliotek.no tror at Apple Watch kan være nyttig i for personer med ulike funksjonshemminger. Det betinger at det finnes hjelpere som kan gjøre de nødvendige innstillinger, redigere utseende og oppsett i telefonen og følge opp med opplæring og vedlikehold av telefonens innhold. Vi vil høre om tilfeller der dette har virket, så del gjerne anonymiserte brukerhistorier med oss. De vil dukke opp etter hvert under denne artikkelen.  Tilgjengelighet

Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs