appbibliotek.no logo

Kognitive funksjonsvansker og hjelpemiddelformidling

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Denne artikkelen er skrevet av Øyvind Bastnes Lie og Jeppe Johan Paaske ved NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Artikkelen tar for seg forskning på nytteverdien av kognitive hjelpemidler, og gir retningslinjer for kartlegging av hjepemiddelbehov, opplæring og oppfølging.
Artikkel - The relationship between cognitive impairment and assistive technology
 Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs