appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Åpne alle (Alt+o)
  •  Tilgjengelighet
  •  Operativsystem
  •  Pris
  •  Skolefag
  •  Funksjonsnedsettelse
  •  Alder
  •  Språk
Av Øyvind Bastnes Lie.

TaskboardTaskboard
Taskboard er et planleggings- og organiseringshjelpemiddel hvor man kan lage lister over gjøremål, pensum, forelesninger, sjekklister med mer.Hvordan virker den?

Man kan for eksempel lage en liste som heter «skal gjøres», «underveis» og «fullført». Hver liste kan struktureres i underpunkter, og listene kan gis forskjellige farger slik at de blir lettere å holde oversikt over. Man kan sette tidsfrister og påminnelser for hver liste.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

MemoAssist

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs