appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

Talegjenkjenning på norsk

Talegjenkjenning gir mulighet for å snakke til datamaskinen i stedet for å bruke vanlig tastatur og mus. For noen vil det å snakke til datamaskinen åpne nye muligheter for deltakelse på ulike samfunnsarenaer. Pedagog og ingeniør Daniel Scheidegger viser i denne artikkelen litt av historien bak utvikling av talegjenkjenning på norsk.
Kunnskapsbanken - talegjenkjenning på norskSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs