appbibliotek.no logo

Ta i bruk spesialtastatur

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Spesialpedagog Frank Lunde har laget denne opplæringsvideoen om hvordan man kan ta i bruk spesialtastatur i iOS 9. Du finner også beskrivelse av flere spesialtastatur i Appbiblioteket.

Video: Ta i bruk spesialtastatur:Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs