appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

SuperSpeakSuperSpeak
SuperSpeak er et digitalt hjelpemiddel som legger til rette for kommunikasjon, i tillegg til å stimulere til språkforståelse og kommunikasjonsferdigheter.Hvordan virker den?

SuperSpeak er en app utviklet for personer som trenger alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK). Appen er i hovedsak basert på bruk av egne foto - ikke grafiske symboler.

Innstillinger/ funksjoner

  • Maler for å komme i gang.
  • Bruk egne fotografier for å illustrere ord.
  • Enkelte kjerneord har tilgjengelige symboler (SymbolStix).
  • Les inn egen tale eller bruk talesyntese.
  • Sveip for å bla til neste side og få tilgang til flere ord.
  • Tilgang til vokabular basert på plassering (GPS, WiFi eller Beacons).
  • Skybasert lagring og profildeling på tvers av enheter.
  • Datarapporter gir oppdateringer på bruk og progresjon.
  • Spille-modus.

Appen er gratis å laste ned, og man får tilgang til en 14 – dagers prøveperiode. Etter prøveperioden betaler man for bruk av appen.

Pedagogisk bruk

Appen er utviklet av norske utviklere i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø som jobber med mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Spilledelen i programmet er basert på atferdsanalytisk tenkning med tydelige tilbakemeldinger underveis. Man kan også lage egne spill med brukerens egne bilder.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler som viser hvordan man kan tilpasse appen for hver bruker:

Video som viser appen i bruk:

 

Tilgjengelighet

Relaterte apper

GridPlayer Widgit Go Tobii Dynavox Compass

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs