appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

Spill i skolen

Spill er en stor del av ungdomskulturen. Pedagogiske spill og underholdningsspill brukt i undervisningen kan inkludere, motivere og engasjere.

På Statped.no finner du nå en nettressurs om spill i skolen. Her finner du argumenter for, tips til og erfaringer fra bruk av spill i skolen.

Statped – Spill i skolenSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs