appbibliotek.no logo

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering.

På nettsidene til Statped får du tips og ideer til pedagogisk bruk av nettbrett og smarttelefon for å fremme sosial fungering. Hver metode beskrives med tilhørende eksempler fra flere apper.

Statped - Sosial fungering med nettbrett og mobilSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs