appbibliotek.no logo

Smartbok

Beskrevet av Hilde Fresjarå.Hvordan virker den?

Smartbok har innlest lyd som leses opp for elevene, personlige notater, tekstmarkeringer og bokmerker. Smartboka kan brukes offline og kan derfor også brukes i situasjoner der elevene ikke har tilgang på internett.

Innstillinger/ funksjoner

  • Hele boka er innlest. Trykk på teksten for å få lest den opp.
  • Marker teksten og lag notater.
  • Søk etter ord og begreper i boka.
  • Smartbok Pluss gir også tilgang til video og animasjoner, interaktive oppgaver, muligheten til å forstørre opp og zoome inn på bilder og arbeidsark. Smartbok Pluss er kun tilgjengelig på PC eller Mac.
  • Boka kan også kobles direkte på projektor og interaktive tavler.

Appen er gratis å laste ned, men du må kjøpe tilgang til Smartbøker. For å få tilgang må du lage en bruker på smartbok.no. Da, etter man har bestilt en eller flere læreverk som Smartbok, vil man få tilsendt en aktiveringskode. Logg deg inn med din bruker og passord på smartbok.no og klikk på knappen “aktiver tilgangskode”. Skriv inn koden, og din personlige utgave av boka vil legge seg inn på din bokhylle “Mine Smartbøker”.

Alle  læreverk fra Gyldendal fra 5. trinn og oppover utgis som Smartbok.

Andre norske forlag har liknende løsninger:

  • Unibok er Cappelen Damm og Aschehougs elektroniske skolebøker for videregående skole.
  • D-bok er fagbokforlagets lærbokløsning. Forlaget har digitale lærebøker for grunnskolen og videregående skole.

Statped har gjennomført en undersøkelse om tilgjengelighet av elektroniske lærebøker for elever med synshemming. Undersøkelsen finner du her:

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Pedagogisk bruk

Denne videoen viser læreres erfaringer med Smartbok:

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad. Kompatibel med Widows og Mac.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Brettboka

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs