appbibliotek.no logo

Skriv og Les

Beskrevet av Hilde Fresjarå.


Skriv og Les
Skriv og Les er et verktøy der barn kan lære å lese og skrive samtidig som de lager sine egne bøker. Appen baserer seg på metoden STL+.Hvordan virker den?

Appen gir mulighet til å lage bøker med bilder, lyd og tekst. Her finnes et tekstfelt for barn som skal lære å skrive, og et der en voksen ”oversetter” det barnet har skrevet til ordinær staving.

Innstillinger/ funksjoner

  • Ta et nytt bilde eller legg til et bilde fra kamerarullen.
  • Legg til tanke – eller snakkebobler.
  • Les inn lyd.
  • Tekstfelt for hver side der barn skriver inn.
  • Tekstfelt for hver side der en voksen skriver inn med talesyntese.
  • Skjermtastatur med innlest bokstavlyd og bokstavnavn.
  • Appen benyttes i lesemetodikken ”Skrive seg til lesing med tastelyd og talesyntese” (STL+).

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tilgjengelighet

Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Skoleskrift 2 Smash HD Lingit STL+ Skriv og Lær HD

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs