appbibliotek.no logo

Skolelydbok

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Statped skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som av ulike grunner strever med å lese. 

Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider for å gi et helhetlig tilbud. Du trenger kun å være registret ett sted. Skolelydbøker er tilrettelagte lærebøker som kan lånes og lastes ned. Tilbudet er gratis. Du finner mer informasjon om tilbudet på Statpes nettsider.

Statped - SkolelydbokSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs