appbibliotek.no logo

Signer Studio

Beskrevet av Statped.Hvordan virker den?

Signer Studio gjør det enkelt for personer som har tegnspråk som sitt førstespråk å gjøre videoopptak på sitt eget morsmål. I en pedagogisk setting, gjør Signer Studio det mulig for elevene å lage essays, rapporter og andre skriftlige oppgaver i tegnspråk. I tillegg introduserer Signer Studio en ny teknologi spesielt rettet mot å fange tegnspråk som heter "tegnspråk-aktivert opptak" eller "bevegelsesaktivert opptak".

Innstillinger/ funksjoner

  • Ta videoopptak via “Record”, deretter kan man gjøre enkel redigering og eksportering av video.
  • Integrert undertekst: Skriv direkte inn i det hvite feltet under hvert klipp eller importer ferdig tekst via “Import Prompts”.
  • Opptak med intelligent autoscript/prompter.
  • Bruk av patentert bevegelsestyrt opptaker: Velg da “Motion activated”. Da vil opptak starte automatisk når man begynner tegnspråkformidling, og opptak vil automatisk stanse når man er ferdig og tar armene ned i hvilestilling.

https://www.signerstudio.com/support/signer-studio-introduction/

Pedagogisk bruk

  • Opptak av tegnspråktekst.
  • Lage tegnspråkvideoer med undertekst.
  • Språklab.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Tegnspråkundervisning.
  • Lage tegnspråktekster.
  • Tegnordbok.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Tegnordbok apper

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs