appbibliotek.no logo

RegIT

Beskrevet av Fred Seter.


RegIT
RegIT er en kalender-app som hjelper deg med å kartlegge hverdagen din, og som hjelper deg med å finne en sammenheng mellom inntak/eksponering av det du ikke tåler (allergen) og symptomer.Hvordan virker den?

Du legger inn i appen hva du spiser og hvilke symptomer du eventuelt får. Det du er allergisk mot (allergenet), har et rødt symbol i appen. Spiser du det samme dagen etter, og du får samme allergiske reaksjon, kommer det røde symbolet igjen. Appen har en egen symbolliste. Du kan velge om smitten er direkte (spist selv) eller indirekte. I løpet av en måned har man en oversikt i kalenderen som man kan ta med til lege. Man skal ikke stille diagnose selv. RegIT er ikke et verktøy for å erstatte legen, men et hjelpemiddel i møte med lege.

Innstillinger/ funksjoner

Kartlegging av allergi og andre kostregulerte sykdommer er ofte vanskelig å få oversikt over. Det er som et stort puslespill, der brikkene forandres hele tiden. RegIT er et verktøy som skal hjelpe deg med å lettere få oversikten du trenger for å få kontroll over din sykdom og ditt sykdomsbilde. RegIT har et eget barnehageabonnement som gjør at barnehagen også er fullstendig oppdatert på barnet. På denne måten unngår man også hull i kartleggingen.

Alarm

I menyen finner man funksjonen mine alarmer. Det kan være greit å være klar over at den er forhåndsinnstilt til å minne om å registrere opplysninger i Regit hver kveld kl. 20.00. Dersom man ikke vil ha den påminnelsen, kan den skrus av under innstillinger på smarttelefonen/nettbrettet. I menyen til appen er det lagt opp til at man også kan legge inn alarmen på et annet tidspunkt. Denne funksjonen fungerte imidlertid ikke da vi testet appen. Det har også vært enkelte andre funksjoner der det tekniske ikke har fungert optimalt. Blant annet å legge inn søvn manuelt.

Kalender

Ved hjelp av kalenderen kan du kartlegge mat, eksem og allergener, og få oversikt over kroppens reaksjoner. Resultatet kan vises i oversiktlige tabeller for eks. fra siste måned. Eller man kan klikke seg inn på en bestemt dato og se hva som ble registrert akkurat den dagen.

Bilder

Bilder kan benyttes til å kartlegge utslettet dag for dag for å se hva det er som påvirker eller utløser det.

Eksem

Kartlegg eksem og utslett intuitivt.

Grafer

Ved å registrere søvn, vekt og høyde, kan man få dem presentert i oversiktlige grafer fra måned til måned. Disse kan omgjøres til PDF, og sendes på e-post til for eks. fastlegen.

Del informasjon

All informasjon som registreres kan deles med familie, barnehagen, skole og lege. Alle kan ha tilgang til samme kalender for å følge barnet i hverdagen.

Prøvesvar

Man kan legge inn verdier på prøvesvar fra legen når man mottar det.

Pris

Kr. 24,- pr. mnd. for enkeltperson, og kr. 39,- pr. mnd. for familieabonnement.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler på Youtube:

Tilgjengelighet

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs