appbibliotek.no logo

Portal Knights

Beskrevet av Statped.


Portal Knights
Spillet kan være en spennende inngang til kreativ skriving eller for å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Spillet er på norsk og passer godt for elever på mellomtrinnet.Hvordan virker den?

Det er ukomplisert å navigere seg rundt i spillet, spesielt dersom du tidligere har spilt Minecraft. Ved å skru på «vis opplæring» i innstillingene vil du få instruksjoner og oppgaver som hjelper deg til å bli kjent med kontrollene. For skoler som bruker nettbrett eller Chromebook, finnes spillet både i AppStore og Google Play. På nettbrett navigerer elevene ved hjelp av en styrespake på skjermen. Spillet fungerer ikke med eksternt tastatur til nettbrett.

Innstillinger/ funksjoner

Det kan ta noe tid å forstå hvordan du bruker de ulike ressursene du samler. Disse legger seg i en ressursbank og kan brukes til å lage verktøy og gjenstander som er nyttig for ridderen. La elevene samarbeide og utforske sammen, da vil de få en raskere oversikt over de ulike valgmulighetene.

Innstillinger

 • Bevegelsessensitivitet/kamerafølsomhet
 • Skru av/på «vis opplæring»
 • Musikk og lydeffekter kan justeres
 • Voice Chat: åpen mikrofon/trykk for å snakke
 • På nettbrett kan styrepekeren låses eller brukes flytende

Pedagogisk bruk

Spillet kan med fordel brukes i stor klasse, men kan også benyttes i mindre grupper for tettere oppfølging. Spillet byr på spennende utfordringer med mye visuell støtte. Portal Knights vil derfor kunne engasjere elever med ulike behov for tilrettelegging. Spillet vil også kunne motivere elever som av ulike grunner sliter med motivasjon for skolefag. Elevene møter et enkelt språk, men noen av instruksjonene er upresise, og noen vil derfor trenge støtte til å forstå oppgavene. Portal Knights kan med fordel brukes til samhandling og samarbeid. Elevene kan spille samtidig i samme verden og kommunikasjonen skjer via mikrofon eller ved å sitte i samme rom. I spillet får du ulike oppdrag. Det kan være lurt at læreren tydeliggjør disse oppdragene for å gi elevene et felles fokus som kan støtte sosial læring. Å ha et felles mål å jobbe mot kan legge grunnlag for vennskap og trivsel på skolen, noe som igjen er viktig for læring.

Med spillet som utgangspunkt vil elevene få en ny innfallsvinkel til å jobbe med skriftlige og muntlige kompetansemål. Læreren kan bruke handlingen eller omgivelsene til å lage spennende oppgaver. Eksempler på dette kan være:

«Tenk deg at portalridderen din er en del av et eventyr. Ta utgangspunkt i ferdighetene og karaktertrekkene til ridderen din, men bruk fantasien og beskriv personlighet og egenskaper mer detaljert». Denne oppgaven vil kunne brukes flere ganger ettersom ridderne utvikler seg i løpet av spillet eller man kan lage en ny karakter.

«Se på omgivelsene dine. Hvor i den virkelige verden kunne dette vært?»

«Ta fire skjermdumper mens du spiller. Bruk bildene til å lage en tegneserie i Book Creator»

Aktuelle kompetansemål fra LK06

Norsk etter 7. årstrinn

 • Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst.
 • Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst.
 • Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres.
 • Å opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon.

Forskerspiren i naturfag 7. trinn

 • Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser.

Utforskaren i samfunnsfag etter 7. trinn

 • Formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking.

Filosofi og etikk i KRLE etter 7. trinn

 • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.

Norsk etter 10. årstrinn

 • Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster.
 • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.
 • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android.

Veiledning til bruk av appen

Her kan du lese mer om bruk av spill i skolen.

Tips og ideer til bruk av appen

 • Spillet vil kunne brukes for å jobbe med den generelle delen av læreplanen.
 • Siden det er vanskelig å se når det er natt i spillet bør elever med synshemminger samarbeide med andre elever.
 • La elevene lage et eventyr av handlingen i Puppet Pals.
 • Elevene kan sitte på en felles enhet, men spillerne kan også spille på lag ved å koble seg opp med venner eller medelever. Samspilling kan være en utfordring på grunn av brannmurer i skolenettet. Sjekk ut dette med din skole før du setter i gang med å utforme læringsdesign.
 • Introen kan gi forventning om at dette er et historiedrevet spill. Det vil være hensiktsmessig for læreren å vurdere et eventuelt forventningsbrudd hos elevene, da spillet i størst grad drives av småoppdrag, og ikke den overordnede historien.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Life is Strange

Apper fra samme leverandør

Keen Games har utviklet flere spill.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs