appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Tilgjengelighet
Operativsystem
PrisSkolefagFunksjonsnedsettelseAlder


SpråkAv Frank Lunde.

PictelloPictello
En app til å skape og dele visuelle historier eller levende bøker. Kommer med norsk syntetisk tale fra Acapella.Hvordan virker den?

I denne appen kombinerer du bilder eller videoer med tekst og setter dette enkelt sammen til historier som du senere kan vise eller lese for deg selv. Du kan også bruke appen til å lage oppskrifter, eller beskrivelser av gjøremål.

Innstillinger/ funksjoner

Pictellos mange innstillingsmuligheter finner du ved å trykke på tannhjulet nederst til høyre i hjemmeskjermen til appen:

Stemme

Volum

Talehastighet

Stemme administrering: Via dette valget kan du fjerne stemmer som ikke er i bruk i noen av historiene du har laget. Dette for å spare plass i minnet på iPaden

Nedlasting av stemmer: Her kan du laste ned nye stemmer. Det finnes mange å velge i på mange forskjellige språk. På norsk finner du stemmene Bente, Olav og Kari.

Uttale: Her kan endre hvordan enkeltord blir uttalt av den stemmen du har valgt.

Snakk mens du skriver: Her velger du hvordan appen skal lese opp tekst mens du skriver: Les opp enkeltbokstaver, les opp ord når du trykker mellomrom, les setning når du trykker punktum, spørretegn eller utropstegn, les avsnitt når du trykker enter, les punkteringer, les mellomrom

Avspilling

Valg som gjelder avspilling av ferdige historier:

Instillinger for lysbildevisning: Pause mellom sider, Animasjon ved bytte av side

Marker tekst under opplesing: av/på

Stryk over side: av/på (gå til neste eller forrige side ved å stryke over skjermen)

Gjentatt trykk: Ingnorer/Pause Fortsette

Konfigurer brytere.  Her velger du om du vil benytte en eller 2 brytere og hvilke tasterykk på den eksterne tastaturet eller bryter koblet via bryterboks som skal benyttes. Bryterstyringen som er innbygget i appen kan kun brukes under avspilling av ferdige historier

Orientering: Portrett eller Landskap

Redigeringsvalg

Standard animasjon mellom sider

Standard papistørrelse

Ordprediksjon: Appen har inbygget norsk ordprediksjon.

Integrert med Dropbox

Backup valg

Utseende

Support

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

 

Tips og ideer til bruk av appen

På dette nettstedet finner du mange bøker som kan lastes ned og brukes sammen med Pictello: Lenke til Tarheel reader

Her ligger en forklaring på hvordan du importerer Tarheel bøker inn i Pictello: Lenke til veiledning om å laste ned bøker

Grundige brukerveileidninger på engelsk finnes her: Lenke til supportsiden til Pictello

 

 

Tilgjengelighet

Bryterstyring Zoom/Skjermforstørring AssistiveTouch

Relaterte apper

Book Creator Brettboka Picture Talk – Story Book Maker Skriv og Les

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs