appbibliotek.no logo

Parama Matte 1

Beskrevet av Merete Stormo.
Anmeldelsen er skrevet av Merete Stormo, spesialpedagog på Sofiemyr skole, Sofiemyråsen ressurssenter.Hvordan virker den?

Gjennomgangstemaet er en nedlagt fornøyelsespark som det er om å gjøre å få åpnet ved å løse matteoppgaver. De 60 øvelsene består av diverse matematiske oppgaver innen temaene tallforståelse, algebra, geometri, tid, dager og måneder, statistikk, addisjon, subtraksjon, problemløsing m.m.

Innstillinger/ funksjoner

Du kan velge bort lydeffekter, bakgrunnsmusikk og fortellerstemmen. Du kan også velge mellom «øve-knapp» og «start-knapp». Appen har en problemløsningsdel hvor oppgaven blir lest opp på engelsk eller svensk. Denne oppgaven gir ingen visuell støtte, for mine elever har dette vært for vanskelig å forholde seg til og har dermed blitt valgt bort.

Pedagogisk bruk

Hvert tema har tre oppgaver som må løses før eleven kan gå videre til neste tema. Det vil si, dette hvis eleven velger «start-knappen». Startknappen må velges hvis en vil åpne parken. Det er også mulig å velge «øve-knappen», da er man fri til å velge de oppgavene som passer for eleven.

Start-modus: For læreren hadde det vært en fordel å kunne bestemme når eleven var klar til å gå videre til neste nivå. Appen tillater ikke at man avbryter treningen og går videre, alle oppgavene må utføres selv om eleven er trygg på stoffet. Min erfaring er at det virker demotiverende på enkelte elever å måtte fortsette å jobbe med noe en kan veldig godt. Det blir fort kjedelig.

Jeg tenker også at det hadde vært fint om en kunne hoppe over et tema eller en oppgave innen et tema uten at det tok fra elevene muligheten til å «åpne parken». Våre elever (elever med spesielle behov) kan være flinke innen enkelte områder mens andre kan være vanskelige. En kan velge mellom engelsk og svensk tekst og tale. Det hadde vært en fordel om appen var på norsk. Det fungerer likevel godt for mine elever å bruke svensk tale, i tillegg til at lærer forklarer oppgavene.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Video fra PappasAppar.se:

 

Tilgjengelighet

Relaterte apper

TELLA

Apper fra samme leverandør

Parama Matte 2, Parama time.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs