appbibliotek.no logo
Apper for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Smartteknologi til lese- og skrivestøtte
Smartteknologi for ASK-brukere
Tilrettelegge iOS for personer med bevegelsesvansker
Apper til bruk i kunst og kultur
Tilgjengelighet og tilrettelegging av Apple Watch
Smartteknologi som støtte for kognitiv funksjon
Apper som erstatter tradisjonelle synshjelpemidler
  • Hjem
ikonet til appen memas

Memas®

Memas er en Android-basert app for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Den kan enkelt tilpasses brukerens preferanser og funksjonsnivå, og justeres ved endringer i funksjonsnivå.

ikonet til appen qr- code reader

QR Code Reader

Her finner du tips og ideer til hvordan du kan bruke QR-koder for å tilrettelegge for læring.

ikonet til appen blindsquare

Blindsquare

Blindsquare er ikke mindre enn en GPS og områdeinformasjonsapp for synshemmede. Appen snakker norsk med en god Acapella-stemme.

logo til appen strip designer

Strip Designer

Med Strip Designer kan du lage tegneserier med selvvalgte bilder, tekst, tegninger og ruteoppsett.

Ikonet til appen TM-touch

TM-Touch

TM-Touch er en videokommunikasjonsløsning for nettbrett, tilpasset mennesker med syn- og/ eller hørselshemming.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs