appbibliotek.no logo
Tilrettelegge Android for personer med bevegelsesvansker
Smartteknologi til lese- og skrivestøtte
Smartteknologi for ASK-brukere
Tilrettelegge iOS for personer med bevegelsesvansker
Apper til bruk i kunst og kultur
Tilgjengelighet og tilrettelegging av Apple Watch
Smartteknologi som støtte for kognitiv funksjon
Apper som erstatter tradisjonelle synshjelpemidler
  • Hjem
Ikonet til appen Notebook

SMART Notebook for iPad

SMART Notebook er et dataprogram som brukes sammen med SMART Board, en interaktiv tavle som benyttes mye i skolen. Med Smart Notebook App kan elevene bruke iPad til å skrive på tavlen.

Ikon til appen Path Input

Path Input

Alternativt skjermtastatur som tillater skriving uten å måtte løfte fingeren fra skjermen.

logo til appen inspiration book creator

Book Creator

Book Creator er en verktøyapp for å lage egne elektroniske bøker. Du kan også få lest opp bøkene du lager.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs