appbibliotek.no logo

Om oss

Puslespillbrikke som viser nettstedene nav.no, appbibliotek.no, kunnskapsbanken.net og hjelpemiddeldatabasen.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden supplerer det du finner av informasjon om:

Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Andriod og Windows. Du kan søke etter apper i vår søkemotor. Her kan du for eksempel søke etter apper for mennesker med synsnedsettelser og kognitive vansker. Appene som beskrives i Appbibliotek.no testes om de fungerer med enhetens innebygde bryterstyring og skjermleser.

Appbibliotek.no har egen Facebookside. Lik oss gjerne der!

Appbiblioteket eies av Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og driftes av en redaksjon. De som sitter i redaksjonen er:

Hilde Fresjarå 
Jeg er utdannet spesialpedagog med hovedfag i spesialpedagogikk. Jeg har lang erfaring med undervisning og tilrettelegging av IKT for elever med særskilte behov. Jeg jobber ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, blant annet med nettsidene Appbibliotek.no og Kunnskapsbanken.net. Jeg har jobbet i NAV siden 2013.
Frank Lunde
Jeg jobber som seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. Jeg er utdannet spesialpedagog med språk og kommunikasjon som spesialfelt. Jeg har arbeidet i hjelpemiddelformidlingen siden 1990. Jeg jobber med tilrettelegging av datautstyr for personer med store bevegelsesvansker, nedsatt syn og døvblinde, samt valg av utstyr til alternativ og supplerende kommunikasjon.
Fred Sæter
Jeg jobber som seniorrådgiver på Arbeidsrettet veiledningstjeneste ved NAV hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Mine arbeidsoppgaver er innen utredning og veiledning av personer med ervervet hodeskade. Jeg er utdannet Cand.Mag. med videreutdanning i spes.ped. Jeg har yrkeserfaring som maskinist, lærer, arbeid med psykisk utviklingshemmede og attføringsbedrifter. Jeg har jobbet i NAV siden 2003.
Elin Svendsen
Jeg jobber som seniorrådgiver ved Nav Hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag og har vært ansatt her siden 1993. Av utdanning er jeg ergoterapispesialist i allmennhelse, har en mastergrad i helsevitenskap og en videreutdanning i velferdsteknologi. Mine fagområder er rådgivning og utredning av personer med kognitiv svikt som har behov for tilrettelegging og hjelpemidler. Jeg har også velferdsteknologi og Arbeidsrettet veiledningstjeneste som arbeidsfelt. Mine arbeidsoppgaver omfatter tilrettelegging på alle arenaer; både dagligliv, skole og utdanning og arbeidsliv.
Kirsti Rystad
Jeg er ergoterapeut, har videreutdanning i alternativ og supplerende kommunikasjon, og er godkjent instruktør i bruk av Talking Mats. Nå jobber jeg som seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark med fagområdene kognisjon og kommunikasjon. Det innebærer arbeid med mennesker i alle aldre og på de fleste områder i livet. Jeg har erfaring fra arbeid i kommunehelsetjeneste og Barnehabilitering.

Appbibliotek.no utveksler innhold om apper og fagstoff fra www.statped.no/Laringsressurs.  Vi ønsker også å få tak i brukererfaringer fra alle som benytter seg av nettstedet.

Send oss gjerne en melding om hva du synes om nettstedet, og hva vi kan gjøre for at det kan bli bedre. Hvis du finner beskrivelse av apper i oversikten som ikke oppdateres, er vi veldig glade for en tilbakemelding.

Her finner du en videopresentasjon av Appbiblioteket
Her finner du en brosjyre om Appbiblioteket. Del den gjerne!

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs