appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

Økt trygghet og mestring med velferdsteknologi

Erfaringer med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten oppsummerer at velferdsteknologi har et stort potensiale for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette konkluderer en rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Helsedirektoratet - prosjektrapportSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs