appbibliotek.no logo

Office Lens

Beskrevet av Hilde Fresjarå.Hvordan virker den?

Appen gjør det mulig å ta bilder, trimme og få lest opp tekst som du tar bilde av med mobilkameraet. Appen har innebygget OCR som gjenkjenner tekst.

Innstillinger/ funksjoner

Skann ulike formater:

  • Visittkort
  • Bilde
  • Dokument
  • Tavle

Beskjær bildet etter at det er skannet.

Skann flere sider (f.eks. i en bok).

Les opp teksten ved hjelp av funksjonen «engasjerende leser.» Her kan du få lest opp tekst på flere språk.

Lagre teksten i:

  • OneNote
  • OneDrive
  • Word
  • Power Point

Du kan også dele teksten med andre via mail, meldinger, Facebook eller andre apper.

Appen er gratis å laste ned og bruke, men hvis du vil overføre teksten til andre programmer fra Microsoft (f.eks. Word eller Power Point), må du ha en lisens.

Pedagogisk bruk

Appen kan være et nyttig hjelpemiddel for elever som trenger hjelp til å få lest opp tekst. Dette kan f.eks. være elever med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker, elever med synsnedsettelser eller elever med konsentrasjonsproblemer.

For elever med motoriske funksjonsnedsettelser som trenger å få bearbeidet tekst digitalt, kan appen være en hjelp til å få overført analog tekst til digital tekst som kan bearbeides i en tekstbehandler, f.eks. Word eller Power Point.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Magnus Nohr er høgskolelektor i IKT og læring ved Høgskolen i Østfold avdeling for lærerutdanning og er dyslektiker. På hans Youtubekanal kan du få en innføring i bruk av appen:

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser

Relaterte apper

KNFB READER Voice Dream Reader IntoWords

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs