appbibliotek.no logo

Ny søkekategori i Appbibliotek.no

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Vi som jobber med denne nettsiden videreutvikler siden kontinuerlig. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er behov for en ny søkekategori for å kunne finne fram til riktig app for den enkelte bruker. Vi har derfor laget en ny kategori som heter «Type app». Her kan man søke etter egenskaper i appen.

Den nye søkemuligheten skal gjøre det enklere å finne fram til egenskaper i appene man søker etter. Vi har delt inn i følgende underkategorier:

  • Underholdning
  • Kommunikasjon
  • Helse, trening og friluftsliv
  • Navigasjon
  • Service og tjenester
  • Læring
  • Struktur og oversikt
  • Verktøy og tilrettelegging
Vi håper denne nye søkemuligheten gjør det enklere for brukere av Appbibliotek.no å finne fram. Send oss gjerne tilbakemeldinger!Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs