appbibliotek.no logo

Number line

Beskrevet av Statped.


Number line
Lag dine egne tallinjer med Number Line og få tips til pedagogisk bruk av appen.Hvordan virker den?

I appen kan du velge hvordan tallinjen skal se ut ved å stille på avstanden mellom tall, linjer, mellomrom og tallbokser. Du kan også legge inn «hopp» som viser hvordan du beveger deg på tallinjen når du gjør en regneoperasjon. For å gjøre egne markeringer eller notater kan du bruke skriveredskapet på verktøylinjen.

Innstillinger/ funksjoner

 • Select numbering: velg tallsekvenser, tallinje uten nummer og uten markører.
 • Select spacing: velg avstand mellom markørene på linjen.
 • Skjul nummer på linjen med bokser.
 • Dupliser hopp.
 • Velge lengde på hopp, både positivt og negativt hopp.
 • Tegne-og skriveverktøy.
 • Talltastatur.
 • Infoknapp der du kan lese om hvordan appen virker.

Pedagogisk bruk

Med appen Number Line kan du lage egen tallinje og bruke den til å visualisere tallsekvenser og vise strategier for å telle, sammenligne, addere, subtrahere, multiplisere og dividere hele tall. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad. Kan også brukes via nettleser.

Veiledning til bruk av appen

Video fra produsenten:

Tips og ideer til bruk av appen

 • Telle med tallinjen: enere, tiere, hundrere.
 • Telle med 2, 3 osv- om gangen ved å stille inn under «hele tall» på verktøylinjen.
 • Velge «linje uten tall» i verktøylinjen og fylle inn tall selv.
 • Velg «Select Spacing» og «Wide» på verktøylinjen og fyll inn desimaltall mellom de helte tallene. Du kan tegne inn linjene på skriveredskapene i appen. Du kan også velge tom linje under «select numering» og tegne inn egen markeringer på linjen.
 • Elevene kan lett gjøre en handling på nytt om de har gjort feil og trenger ikke viske og bruke energi på å skrive.
 • Ta skjermdump og lagre i album på iPaden til dokumentasjon og videre arbeid.
 • Skjermdumper kan hentes fra album inn i verktøyapper som Book Creator for å bruke bildene i videre arbeid.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Number Frames Number Pieces og Number Pieces Basic

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs