appbibliotek.no logo

Number Frames

Beskrevet av Statped.


Number Frames
Med Number Frames kan du bruke rutenett og figurer for å konkretisere og visualisere i arbeid med matematikk.Hvordan virker den?

Number Frames strukturerer tall i rutenett på fem, ti, tjue, og hundre. Figurer brukes til å telle med, sammenligne og til å konkretisere regnestykker. Number Frames har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den kan brukes av alle, men passer spesielt godt for elever som har særskilt behov for visuell støtte og alternative skriveredskaper.

Innstillinger/ funksjoner

 • Velge antall ruter og retning på rutenettet. Størrelsen kan ikke endres.
 • Ulike figurer og farger.
 • Tegne- og skriveverktøy.
 • Talltastatur.
 • Infoknapp der du kan lese om hvordan appen virker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og Windows.

Veiledning til bruk av appen

Video fra produsenten:

Tips og ideer til bruk av appen

 • Øve på ulike tellestrategier.
 • Lage mønsterrekker.
 • Visualisere regnestykker innen de fire regneartene.
 • Sette opp ligninger med figurer og tall du skriver selv.
 • Sette inn tall i rutenettet fra talltastaturet eller skrive med skriveredskapet i appen.
 • Ta skjermdump og lagre i album på iPaden til dokumentasjon og videre arbeid.
 • Skjermdumper kan hentes fra album inn i verktøyapper som Book Creator for å bruke bildene i videre arbeid.
 • Når du skal velge antall ruter i rutenettet vises antall ruter som et multiplikasjonsstykke. Dette kan brukes for å visualisere gangestykker.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Number line Number Pieces og Number Pieces Basic

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs