appbibliotek.no logo

Moneyville (Pengeby)

Beskrevet av Statped.Hvordan virker den?

I Moneyville kan barn lære om penger, inntekt, forbruk og sparing gjennom spill, lek og aktiviteter. Ressursen har en tilhørende lærerveiledning med konkrete og varierte undervisningsopplegg og forslag til aktiviteter og praktiske oppgaver for barn i alderen 5-9 år. I Moneyville lager du deg en avatar og velger et hus du vil bo i. Moneyville er bygd opp av to deler, Pengeby og Familiespillet.

Innstillinger/ funksjoner

I Pengeby møter du ulike oppgaver og spill. Ved å tjene gullmynter og sølvmynter får du råd til å kjøpe deg ting du ønsker deg i Karens butikk. Disse kan du bruke til å dekorere rommet ditt med eller utforske oppgaver i tidsmaskinen. I lærerveiledningen er det lagt opp til at du skal bruke spillene som en introduksjon til andre praktiske aktiviteter og diskusjonsoppgaver.

Den andre delen av Moneyville kalles Familiespillet. Dit kommer du om du klarer å løse regnestykket som gir deg koden til bommen. Denne delen er ment for de eldre barna. I Familiespillet skal du styre husholdningsøkonomien til en familie og sørge for at de har penger til å håndtere uforutsette utgifter, betale feriereise og spare. Gjennom ulike dilemmaer må du prioritere hva du vil bruke pengene på. Oppgavene er oversiktlige, godt visualisert og kommer med alternativer.

Innstillinger

  • Tilgjengelig på mange språk.
  • Auditiv støtte og teksting kan skrus av og på.
  • Spillet er Flash-basert og fungerer ikke med skjermleser.

Pedagogisk bruk

I den første delen av Moneyville kommer du til Pengeby. Spillene i Pengeby kan brukes alene, men for større pedagogisk nytteverdi bør læreren ta i bruk lærerveiledningen eller lage egne oppgaver knyttet til spillene. Spillene har lav terskel for deltakelse, og med tilrettelagte aktiviteter vil det være mulig å inkludere elever med ulike vansker. Oppgavene blir lest opp av borgermesteren i Pengeby som veileder deg gjennom aktivitetene i spillet, samtidig som oppgavene er tilgjengelige i tekstform. Med tekstboksene er det også mulig å få repetert oppgavene, noe flere elever har behov for. Spillet har ikoner, bilder, lyd og tekst og tilbyr som sammensatt tekst mye støtte. Dette vil være til god hjelp for alle elever, men elever med dysleksi og spesifikke språkvansker vil ha spesielt nytte av den visuelle og auditive støtten. Du får umiddelbar respons og tilbakemelding i spillene som kan vekke interesse og engasjement blant elever med ulik grad av konsentrasjonsvansker. Som andre spill møter elevene konkrete oppgaver som fort gir mestringsfølelse. Spillene i seg selv er enkle og tar kort tid.

Familiespillet byr på større utfordringer og mer sammensatte oppgaver. Denne delen er fin å bruke som introduksjon til å snakke om økonomi og sparing eller som deler av et undervisningsopplegg. I denne delen av Moneyville mister du den auditive støtten og oppgavene kommer kun i tekstform. Det kan derfor være hensiktsmessig at elevene jobber i par for å sikre at alle får med seg oppgavene. Det er fremdeles godt visualisert så alle elever vil mestre noe.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Finnes også som nettressurs.

Tips og ideer til bruk av appen

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Pengelek

Apper fra samme leverandør

Leverandøren har flere apper for økonomistyring.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs