appbibliotek.no logo

Life is Strange

Beskrevet av Statped.


Life is Strange
Life is Strange er et historiebasert spill. Det kan være et godt utgangspunkt til arbeid i språkfag, samfunnsfag og KRLE med tematikk knyttet til ungdomskultur, relasjoner og sosialisering.Hvordan virker den?

Spillet er enkelt å forstå og du får gode instruksjoner underveis. Historien er tekstet og det gis god auditiv støtte. Dette er et spill de aller fleste vil mestre. Life is Strange er tilgjengelig på flere plattformer. På nettbrett styres spillet med touch, det fungerer ikke å bruke eksternt tastatur. På PC brukes tastaturet for å navigere deg rundt. For å ta valg i spillet kan du velge om du vil bruke mus eller tastatur.

Innstillinger/ funksjoner

 • Lydinnstillinger – både på hovedvolum, musikk, stemmer og SFX.
 • Språkinnstillinger – både hovedspråk og undertekster.
 • Kontrollinnnstillinger – x- og y-akse, venstrehendt kontroll, joystick kontroll, kamerafølsomhet.
 • Teksten i ulike spillelementer kan forstørres.
 • Skjermstørrelse (på PC).

Pedagogisk bruk

Den tydelige fortellingen i spillet gjør at det egner seg godt å bruke som et alternativ til skriftlig tekst i fagene engelsk og norsk. Spillet kan derfor være et godt alternativ for elever som trenger en annen tilnærming til tekst.

Spillet egner seg for eksempel godt i undervisning som skal ta for seg språklige virkemidler, tekstanalyse og formidling. Historien tar utgangspunkt i ungdomskultur, kriminalitet, seksualitet, relasjoner og vennskap. Tematikken er derfor aktuell inn mot flere kompetansemål i samfunnsfag og KRLE. Alle elevene vil møte samme slutt, men i motsetning til annen litteratur får du være med å påvirke handlingene til hovedpersonen underveis. Tematikken inviterer til samtale om psykisk helse og kan være et fint utgangspunkt å bruke til samtale og diskusjon i klassen. Historien og dialogene i spillet oppleves autentiske og mange unge vil nok kjenne seg igjen i problemene Max møter på.

Dette er et spill som elevene enten kan spille hver for seg eller i grupper eller full klasse.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android. Finnes også på andre spillplattformer.

Veiledning til bruk av appen

Her kan du lese mer om bruk av spill i skolen.

Tips og ideer til bruk av appen

 • I journalen finner du informasjonen Max samler. Denne er fin å bruke som utgangspunkt for flere undervisningsopplegg.
 • La elevene lage dagbok fra hendelsene i spillet.
 • I innstillinger kan du endre undertekster til stor tekst.
 • Utforsk første del av spillet i full klasse. Læreren bør modellere og vise hva som er nødvendig for å forstå kontrollene i spillet.
 • Spillet er delt inn i ulike episoder og det er mulig å kjøpe kun enkelte episoder.
 • Du kan bli kjent med spillet ved å søke «walkthrough» og spillets navn på YouTube.
 • Du kan få hjelp til å forstå kontrollene i menyen. Velg «help & options» deretter velg «how to play».

Tilgjengelighet

Apper fra samme leverandør

Dontnod Entertainment har laget flere spill.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs