appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Tilgjengelighet
Operativsystem
PrisSkolefagFunksjonsnedsettelseAlder


SpråkAv Hilde Fresjarå.

Skriv HDHvordan virker den?

Appen består av en enkel tekstbehandler med mulighet til å sette inn bilder og høre lyder, ord og setninger man skriver.

Innstillinger/ funksjoner

I denne appen er det mulig å gjøre innstillinger for:

  • Stavekontroll
  • Bokstavlyd
  • Talesyntese (opplesning av ord og setninger)
  • Markering av ord mens det leses opp
  • Tekststørrelse
  • Bildestørrelse
  • Hastighet på opplesningssstemme

Appen fungerer med bryterstyring og VoiceOver i iOS.

Pedagogisk bruk

STL+ står for «skrive seg til lesing med talende tastatur». Eleven jobber med oppdagende skriving gjennom teknologi og i dialog med lærer. Metoden går ut på at eleven får lest opp bokstavlyden når de bruker tastaturet og får dermed utforsket bokstaver, ord og setninger utfra eget ståsted.

Metoden benyttes i den første skriveopplæringen i mange skoler. For elever med kommunikasjonsvansker som ikke kan lydere med egen stemme, er også metoden nyttig.

Metoden benyttes også av barn og voksne som har norsk som andrespråk.

Her kan du lære mer om metoden:

Statped – STL+

Kompetanse Norge – STL+

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Relaterte apper

Skoleskrift 2 Lingit STL+ Skriv og Les

Apper fra samme leverandør

Jetmobile som har utviklet denne appen har laget flere apper for lese- og skriveopplæring, blant annet Skriv og Lær HD.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs