appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

KAT-kassen

KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ulike områder knyttet til følelser, tanker og adferd. KAT-kassen finnes både i trykt versjon og som web-app på ni forskjellige språk, deriblant norsk. På nettsidene til Statped finner du mer informasjon om KAT-kassen.
Statped - KAT-kassenSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs