appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

iPad som hjelpemiddel ved afasi

«Kommunikasjon er så mangt» er et modell-prosjekt som er finansiert gjennom ExtraStiftelsen med Afasiforbundet som søkerorganisasjon. Resultat av prosjektet er  idehefte og film om bruk av iPad som hjelpemiddel ved afasi.
Afasiforbundet - iPad som hjelpemiddelSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs