appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

iPad og svaksynte

iPad og svaksynte – hvordan bruke iPad i skolen er et hefte som viser muligheter svaksynte elever har med tanke på bruk av nettbrett.
Statped - iPad og svaksynte
 Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs