appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Tilgjengelighet
Operativsystem
PrisSkolefagFunksjonsnedsettelseAlder


SpråkAv Statped.

Inspiration mapsInnstillinger/ funksjoner

Ved å legge inn tilpasset støtte i form av innlesing med egen stemme, video eller bilde, vil eleven i større grad kunne delta i undervisningen.

Inspiration Maps er et godt verktøy for alle elever, men spesielt godt for elever med språkvansker, konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, elever innenfor autismespekteret og elever med utviklingshemming.

Pedagogisk bruk

Appen er enkel og fleksibel å bruke, og er et gunstig verktøy for alle elever i læringsarbeidet. Den kan brukes til å

  • aktivisere forkunnskap
  • idemyldre
  • organisere og strukturere
  • etablere læringsstrategier
  • disponere et skriftlig produkt
  • støtte muntlige fortellinger
  • presentere
  • automatisere og repetere ny kunnskap

Inspiration Maps er godt egnet til å visualisere begreper og til å strukturere begrepene i over- og underkategorier. Dette er spesielt viktig for elever med språkvansker.

Ved å legge inn tilpasset støtte i form av innlesing med egen stemme, video eller bilde, vil eleven kunne lage en god presentasjon på egne premisser.

Bruk av tankekart kan motivere elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte øke. Det vil også være viktig å lære elevene hvordan tankekartet kan brukes i ulike type læringsarbeid, som for eksempel begrepsinnlæring. God læringsstrategier gir økt læringsutbytte.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone og iPad.

Veiledning til bruk av appen

Vi sprenger grenser: Mo ungdomsskole – skolepilot from Statped on Vimeo.

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Mindomo

Apper i samme serie

Kidspiration Maps

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs