appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

Hverdagsteknologi for synshemmede

Yngve Stiansen etablerte i mars 2016 en Youtube-kanal som heter «Hverdagsteknologi for synshemmede». Hensikten med kanalen er å sette fokus på ordinær teknologi som blinde og svaksynte kan gjøre seg nytte av i hverdagen, i tillegg til å se på enkelte spesialprodukter for synshemmede.
Youtube - Hverdagsteknologi for synshemmedeSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs