appbibliotek.no logo

Hjelpemidler for personer med språkvansker

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Språkvansker kan ha ulike årsaker og fremstå på ulike måter. I denne artikkelen i Kunnskapsbanken.net blir utfordringer ved å ha språkvansker beskrevet og artikkelforfatterne kommer med konkrete tips til lesestøtte, skrivestøtte og hjelpemidler for personer med språkvansker.
Kunnskapsbanken - Hjelpemidler for personer med språkvanskerSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs