appbibliotek.no logo

Geoboard

Beskrevet av Statped.Hvordan virker den?

Geoboard er et verktøy til å utforske forskjellige matematiske emner ved å trekke strikker rundt punkter på et brett. På denne måten kan du jobbe med omkrets, areal, vinkler og dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyving. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den kan brukes av alle, men passer spesielt godt for elever som har særskilt behov for visuell støtte og alternative skriveredskaper.

Innstillinger/ funksjoner

 • Velge form på brett: kvadratisk 25 punkt, rektangulært 150 punkter eller sirkulært 13 punkter.
 • Rutenett med tallinje.
 • Legge inn gjennomsiktig farge i en figur.
 • Tegne- og skriveverktøy.
 • Talltastatur.
 • Infoknapp der du kan lese om hvordan appen virker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Windows.

Veiledning til bruk av appen

Video fra produsenten:

Tips og ideer til bruk av appen

 • Dupliser figurer og flytt rundt og snu på for å utforske symmetri og sammenhenger.
 • Bruk rutenettet med eller uten nummerering til å beregne areal og lengder.
 • Bruk skriveverktøyet til å skrive ligninger og uttrykk.
 • Ta skjermdump og lagre i album på iPaden til dokumentasjon og videre arbeid.
 • Skjermdumper kan hentes fra album inn i verktøyapper som Book Creator for å bruke bildene i videre arbeid.

Tilgjengelighet

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs