appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Åpne alle (Alt+o)
 •  Tilgjengelighet
 •  Operativsystem
 •  Pris
 •  Skolefag
 •  Funksjonsnedsettelse
 •  Alder
 •  Språk
Av Hilde Fresjarå.

FTUFTU
FTU-appen er en tilrettelagt turkalender for utviklingshemmede som er utviklet i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT).Hvordan virker den?

Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) er et nasjonalt prosjekt i regi av Den Norske Turistforening. Prosjektet er et lavterskeltilbud som gjør det mulig for utviklingshemmede å oppleve glede og sosialt fellesskap i pakt med naturen.

Innstillinger/ funksjoner

FTU-appen er en tilrettelagt turkalender med tilhørende snakkeark som kan brukes av de utviklingshemmede selv og deres nærstående. DNTs turledere legger inn og oppdaterer informasjon om turene i en sentral kalender, og informasjonen blir automatisk tilgjengelig i appen.

Appen er utviklet for å gjøre det enklere å få oversikt over turene som arrangeres av de lokale turistforeningene. I tillegg legger appen tilrette for  bedre kommunikasjon og aktiv medbestemmelse for de utviklingshemmede.

Foreløpig er det lagt inn turer i:

 • Drammen og Bærum
 • Halden
 • Hamar
 • Haugesund
 • Molde
 • Sandefjord

Det er planer om å utvide tilbudet til flere steder i Norge i løpet av de neste årene.

I kalenderen kommer det opp informasjon om turene. Nettbrettet eller telefonen må være tilkoblet interenett for å få oppdatert informasjon om turer.

Det er også utviklet snakkeark med grafiske symboler (PCS). Disse er utviklet for å legge til rette for en grunnleggende kommunikasjon for personer med talespråkvansker.

 

På DNTs nettsider kan du lese mer om appen:

DNT – App som gjør det enklere å komme seg ut

Kompatibilitet

Krever iOS 10.0 eller nyere. Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch. Krever Android 4.0.3 og nyere.

Tips og ideer til bruk av appen

FTU bruker også de grafiske symbolene til å lage oversikt over hva som skal skje på turen; såkalte handlingsrekker. Her ser du eksempler på det.

 

De grafiske symbolene som benyttes; PCS kan skrives ut via programvare som f.eks. Boardmaker eller Communicator. Det er utviklet grafiske symboler for de fleste ord i det norske språket. Informasjon om programmene finner du i Hjelpemiddeldatabasen:

Hjelpemiddeldatabasen – Boardmaker

Hjelpemiddeldatabasen – Communicator

Tilgjengelighet

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs