appbibliotek.no logo

Expeditions

Beskrevet av Statped.


Expeditions
Expeditions er en app du kan bruke for å reise på ekspedisjoner i en virtuell virkelighet (VR). For å bruke appen trenger du en smarttelefon og en VR-brille.Hvordan virker den?

Når du har lastet ned appen har du tilgang til hundrevis av ekspedisjoner og oppdagelsesferder. Reis til Amazonas, Mount Everest eller The Great Barrier Reef. Besøk museer, nasjonalparker, ulike arbeidsplasser eller en flyktningleir. Du kan også ta en “tur” inn i kroppen og se på hjertet, det indre øret eller respirasjonssystemet. Hver ekspedisjon ledes av en veileder (gjerne læreren) og kan følges av mange utforskere (elever). Innholdet i ekspedisjonene består av ulikt antall scener, faktaopplysninger, interessepunkter og spørsmål (på engelsk).

Innstillinger/ funksjoner

Expeditions er laget med tanke på at det skal være en guide som styrer ekspedisjonen via appen på nettbrett, og utforskere som følger via appen på en smarttelefon i en VR-brille. Alle som deltar må være koblet til samme trådløse nettverk.

Når du åpner appen, må du velge om du skal lede eller følge en ekspedisjon. Som guide kan du scrolle nedover siden eller søke i søkefeltet for å finne ekspedisjonen du vil lede. Last den ned ved å dobbeltrykke på bildet. Hver ekspedisjon består av ulike antall scener. Velg scene nederst i høyre hjørne. Når du trykker på scenen du har valgt, åpner en fane seg, Her kan du starte ekspedisjonen ved å trykke på den røde pilen. På fanene står det faktaopplysninger og spørsmål knyttet til det visuelle innholdet. Hver følger/utforsker som har valgt din ekspedisjon, vises som et smilefjes i bildet.

Når du velger rollen som følger, vil du få opp tilgjengelige veiledere/guider og ekspedisjonen den har valgt. Trykk “blir med”, plasser telefonen inn i vr-brillen og du er klar til å delta.

For å bruke appen trenger du en vr-brille. Les mer om Google Cardboard, vr-briller i papp.

Pedagogisk bruk

VR- teknologien åpner ulike muligheter i forhold til læring, inkludering og deltakelse. Ved bruk av Expeditions kan elever, uavhengig av bevegelseshemminger, delta på ekspedisjoner sammen.

Tilnærming til lærestoff i en virtuell virkelighet skaper en utvidet, visuell støtte. Det gir en opplevelse av å være “tilstede”, noe som kan gi økt elevaktivitet og læringsutbytte. Dette kan være særlig nyttig for dem med  ulike lærevansker og for dem som har utfordringer med språkforståelse.

Å ta i bruk Expeditions i undervisningen kan også være nyttig som en variasjon – og motivasjonsfaktor, noe som i seg selv er viktig for å nå flest mulig av elevene. Læreren kan veilede, peke ut møtepunkter og samtidig følge med på hvor hver elev befinner seg i ekspedisjonen: Dette gir læreren en oversikt over hva elevene følger med på og hva de er opptatt av. Du kan stille spørsmål ut fra hvor elvene befinner seg og guide dem til riktig sted.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Veiledning til bruk av appen

Video fra Google for Education:

Når klasserommet blir virituelt – Statped.no:

 

Tips og ideer til bruk av appen

  • Bruk Expeditions i begrepslæring og arbeid med språkforståelse: Du kan beskrive hva du ser, plassering, posisjoner, egenskaper, fenomener, funksjoner og opplevelser
  • Bruk den i engelskundervisningen: Tekst, faktaopplysninger og spørsmål er på engelsk
  • Bruk den i samfunnsfag: Besøk ulike yrker, institusjoner, flyktningleir mm.
  • La elevene guide en ekspedisjon: Det gir mulighet for å forberede og formidle kunnskap, opplevelser og erfaringer. Øv på muntlig formidling i norsk/engelsk
  • Det er ingen lyd i appen, da det er læreren (veilederen) som skal formidle innholdet. Det er derfor viktig at en som lærer har satt seg inn i ekspedisjonen, testet og planlagt det du ønsker å formidle/utforske
  • Bruk av VR kan for noen fremmekalle kvalme/dessorientering. Det er viktig at du følger godt med på hvordan elevene reagerer på bruken, samt har korte økter.

Utvid mulighetene med vr-brillen:

  • Besøke andre steder i verden gjennom VR-mode i appen Google Street View.
  • La elevene lage egne ekspedisjoner ved bruk av appen Cardboard Camera

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Google Street View CoSpaces Maker Cardboard Camera Titans of Space

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs