appbibliotek.no logo
Av Hilde Fresjarå.

Enklere studiehverdag med lydbøker

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB produserer og låner ut studielitteratur til studenter som har problemer med å lese trykt tekst. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.
NLB - StudielitteraturSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs