appbibliotek.no logo
  • Hjem
  • Artikler
  • Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Skolebøker i digital form – gjerne omtalt som elektroniske lærebøker – har kommet for fullt inn i skolen de siste årene. Tore Pukstad og Tore Johnny Bråtveit fra Statped har gjennomført noen undersøkelser, og bruker funnene fra disse undersøkelsene til å gi svar på om kommersielt utgitte elektroniske lærebøker er et reelt alternativ for svaksynte og blinde elever.
Elektroniske lærebøkerSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs