appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Åpne alle (Alt+o)
 •  Tilgjengelighet
 •  Operativsystem
 •  Pris
 •  Skolefag
 •  Funksjonsnedsettelse
 •  Alder
 •  Språk
Av Statped.

DAF/FAF Aid ProDAF/FAF Aid Pro
Taleforsinkelse (Delayed Auditory Feedback - DAF) eller endret talefrekvens (Frequency Auditory Feedback - FAF) kan brukes i behandling av stamming.Hvordan virker den?

Det må kobles til et headsett med innebygd mikrofon. Trykk på “Start” og talegjengivelsen begynner. Appen lar deg velge hvor lenge stemmen din skal forsinkes (40-500 ms), og hvilken frekvens stemmegjengivelsen skal ha (12 halvtoner opp eller ned). Endringer i forsinkelse eller frekvens kan også gjøres mens du snakker. Et Bluetooth-headsett kan også kobles til. Pro-versjonens “Multi-DAF” tillater inntil ti simultane stemmegjengivelser, alle med ulik frekvens og forsinkelse.

Innstillinger/ funksjoner

Taleforsinkelse (Delayed Auditory Feedback – DAF) eller endret talefrekvens (Frequency Auditory Feedback – FAF) kan brukes i behandling av stamming. Denne teknologien finnes også som app.

Forskning viser at noen personer som har problemer med taleflyt eller stamming, kan få hjelp ved å bruke DAF/FAF-teknologi. En forskningsrapport det refereres til under viser at personer som gjennomgikk DAF-behandling i en periode på tre måneder, stammet betydelig mindre etter behandlingen enn før. Appen gjengir brukerens stemme med en forsinkelse og eventuelt med en endret frekvens. Det skaper en distraksjon fra stammingen som kan føre til økt taleflyt. Ved hjelp av appen kan en person med taleflytvansker gjøre taleøvelser på egenhånd, men det anbefales at denne typen teknologi brukes i samråd med en logoped.

Forskningsrapporten viser at stammingen avtok under bruk av såkalt “NAF”-teknologi (Non-Altered Feedback): Delayed auditory feedback in the treatment of stuttering: clients as consumers Van Borsel, John ; Reunes, Gert ; Van Den Bergh, Nathalie
International Journal of Language & Communication Disorders, 2003, Vol.38(2), p.119-129 [Fagfellevurdert tidsskrift] 2003

 • Appen har innebygd equalizer som lar deg tilpasse syv ulike lydfrekvenser (bass, mellomtone, diskant)
 • En stemme eller lyd under et visst desibel-nivå kan utelukkes (auto-mute limit)
 • Bruker kan velge om lyden skal dempes automatisk etter siste stemmegjengivelse (auto-mute delay). Lyddempingen kan inntreffe etter 1-60 sekunder.

Pedagogisk bruk

Appen kan brukes av alle som opplever problemer med taleflyt eller stamming, men det er vanskelig å forutse hvem som har effekt/nytte av den. Den kan brukes samtidig med andre apper på en iOS-enhet, men ikke som talestøtte under en telefonsamtale på samme enhet. Appen kan fungere innenfor rammen av enkelte undervisningsopplegg som krever muntlig bidrag. Den kan også benyttes i kombinasjon med andre taleflytfremmende tiltak.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Tips og ideer til bruk av appen

 • Appen kan brukes til individuelle taleøvelser (telling, oppramsing eller opplesing).
 • I dialogsituasjoner kan appen hjelpe en bruker til å oppnå bedre taleflyt.
 • Prøv Pro-utgavens Multi-DAF-funksjon kan brukes som støttende “bakgrunnstøy” under monologer eller opplesing.

Tilgjengelighet

Apper i samme serie

DAF/FAF finnes også i en enklere utgave (DAF/FAF Aid). Denne har ikke “Multi-DAF” funksjonalitet.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs