appbibliotek.no logo

CoSpaces Edu

Beskrevet av Statped.


CoSpaces Edu
Med CoSpaces Edu kan du lage virtuelle verdener og modeller i 3D. Du kan animere, programmere (kode) og oppleve det du har laget ved bruk av VR og AR- teknologi.Hvordan virker den?

CoSpaces Edu er et digitalt skaperverktøy du kan bruke for å visualisere fagstoff knyttet til ulike tema, fag og kompetansemål. Du kan animere og programmere det du har laget. Du kan opprette klasser til elevene, hvor de kan svare på oppgaver, lage egne prosjekter og utforske det de har laget ved bruk av AR-teknologi og VR-teknologi.

Innstillinger/ funksjoner

 • Last opp egne bilder, lydfiler og 3D-modeller
 • Ta opp lydfiler direkte i ressursen når du jobber med et prosjekt. Velg Upload – Sound – Record
 • Lag hologrammer: Har du Pro-versjonen kan du kjøpe tilleggsfunksjonen Merge Cube Add-on. Se videoen og les mer om det på www.cospaces.io
 • Les mer om kompatible enheter og VR-briller på www.cospaces.io

Pedagogisk bruk

Som lærer kan du opprette klasser og tilpasse oppgaver til din elevgruppe og enkeltelever. Du kan differensiere ved å lage ulike oppgaver tilpasset elevenes nivå og behov.

VR-teknologien legger til rette for en utvidet visuell støtte og gir deg en opplevelse av å være til stede i det du ser på. Det kan være en god tilrettelegging for barn med læringsutfordringer og kan gjøre det lettere å forstå og huske det de ser. I CoSpaces Edu kan du importere egne 360º bilder og spille inn lydfiler med auditiv støtte, noe som er nyttig for mange, men særlig for elever med lese- og skrivevansker. Elever med synshemming trenger gode synsbeskrivelser av lærere og medelever for å bruke ressursen.

AR-teknologien viser det digitale innholdet i kombinasjon med virkeligheten som et ekstra lag med informasjon. Eleven kan plassere sine 3D objekter i sine fysiske omgivelser. I matematikk kan elevene lage geometriske figurer og utforske dem i samspill med virkeligheten. For eksempel kan du lage 3D-modeller av ting i klasserommet ved å ta mål og lage en tilsvarende i CoSpaces Edu. I naturfag kan du lage modeller av DNA-molekyler og oppleve dem i VR-modus ved å bruke en smarttelefon og VR-brille i papp.

CoSpaces Edu er et nyttig verktøy for å jobbe med digitale ferdigheter, med fokus på være kreativ og skapende med digitale ressurser. Les mer om digitale ferdigheter på udir.no

CoSpaces Edu kan også brukes for å jobbe med programmering direkte både blokkbasert (CoBlocks) og med Script (JavaScript og TypeScript) Å kode med blokker er å bruke visuelle blokker med ferdiglagde kommandoer som du setter i den rekkefølgen du vil ha dem. Å kode med Script er å skrive kommandoer selv med bokstaver og tegn. Dette gjør den til et godt verktøy for koding på flere nivåer.

Kompatibilitet

Kompatibel med iOS og Android. Finnes også som nettressurs.

Veiledning til bruk av appen

CoSpaces kan brukes i nettleser eller som app. Opprett en bruker og logg inn. I hovedmenyen til venstre finner du:

 • Gallery: Inneholder Spaces laget av andre. Kan brukes som de er eller du kan remixe dem. Et Space er et rom som består av det du lager.
 • My Classes: Her kan du opprette klasser og delta i klasser. I en klasse kan du invitere andre og lage oppgaver.
 • My Spaces: Her oppretter du egne prosjekter, kalt “My Spaces” Et Space kan bestå av flere scener (Scenes).
 • Archive: her kan du arkivere klasser og prosjekter.

Opprette «Spaces»

Velg «My Spaces» og deretter «+Create space». Velge om du skal lage et 3D-miljø eller jobbe med utgangspunkt i et 360° bilde. Begge kan oppleves i VR-modus. For å se det du lager i AR-modus må du velge 3D Environment.

Et Space kan bestå av flere scenes. De kan være en miks av 3D-miljø og 360° bilder. Når du ha valgt type får du opp et tomt 360° lerret og tilgang til et bibliotek med elementer du kan bruke. De er sortert etter kategorier som mennesker/karakterer, dyr, husholdning, natur, transport, objekter/ting og former. Du kan laste opp egne filer eller søke på dirkete på nettet. Tilgang til koding får du ved å velge Code øverst mot høyre og for å spille av scenen velger du Play.

Gå til CoSpaces på Youtube for å se instruksjonsvideoer (på engelsk).

 Video fra utvikler på Youtube

Tips og ideer til bruk av appen

 • Digitale historier: Lag digitale historier av 360 bilder, legg til figurer 3D og opplev dem i VR. Spill inn lydfil med fortellerstemme eller legg til tekst og snakkebobler.
 • Muntlig formidling av eget arbeid: Elever som ha vanskeligheter for å snakke foran klassen, kan spille inn lyd til sitt prosjekt og dele det med medelever.
 • Sosiale ferdigheter: Lag situasjoner med sosiale historier eller oppskrifter og la eleven erfare det i VR-modus. Se en video med et eksempel på trafikkopplæring (Youtube)
 • Omvendt undervisning: Lag en presentasjon av et nytt tema, for eksempel vannets kretsløp. Del det med elevene og la de utforske det i VR i forkant av undervisningen. Les mer om omvendt undervisning.
 • Tilrettelegg for forutsigbarhet: Importer egne 360-bilder som er tatt av steder eleven skal dra til, f.eks. en ny skole. Skriv inn tekst og spill inn en lydfil som forteller noe om stedet og hva som skal skje der. La eleven besøke stedet i VR som en forberedelse til å dra dit i virkeligheten.
 • Begrepstrening og språkforståelse: Lag rom med bilder, objekter eller situasjoner som eleven har behov for å jobbe med. CoSpaces egner seg for å visualisere begreper som plassering, retning, størrelser, farger o.l. La eleven oppleve det i VR eller AR. Snakk sammen om det dere ser og hva som skjer.
 • Ta egne 360-bilder til bruk i GoSpaces Edu med Google Street View-appen. Les mer om Google  Street View
 • Se prosjekter andre har laget i CoSpaces Edu Gallery
 • Les mer om virtuell virkelighet (VR)

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Google Street View Paint 3D

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs