appbibliotek.no logo
eldre mann med hodetelefoner og telefon i glassgang

SmartJa

SmartJa er et nettsted om smarttelefoner. Her finner du informasjon om ulike telefoner og hvordan du gjør forskjellige ting. SmartJa er utviklet av MediaLT. (mer…)

HoloLens i undervisningen

Ved Kvinesdal ungdomsskole har noen elever fått mulighet til å utforske og lære ved bruk av HoloLens og mr-teknologi. Du kan lese mer om deres erfaringer på nettsidene til Statped. (mer…)

Apper for mennesker med nedsatt funksjonsevne

På Kunnskapsbanken.net finner du nå en artikkel om Appbibliotek.no. Her kan du lese om bakgrunnen for at siden ble opprettet, og om hvordan NAV Hjelpemidler og tilrettelegging jobber med nettsiden. (mer…)

to smilende gutter med mobiltelefon

Apptips for sommeren

På nettsidene til Statped finner du tips om apper du kan bruke for å kombinere tegneblyanten med nettbrett, knekke lesekoden, lage film, bøker og spill, samt utforske mulighetene med VR- og AR-teknologi. (mer…)

storfamilie med nettbrett på stranda

Ny søkekategori i Appbibliotek.no

Vi som jobber med denne nettsiden videreutvikler siden kontinuerlig. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er behov for en ny søkekategori for å kunne finne fram til riktig app for den enkelte bruker. Vi har derfor laget en ny kategori som heter «Type app». Her kan man søke etter egenskaper i appen. (mer…)

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs