appbibliotek.no logo
mann med hodetelefoner

Testing av iOS appcessories

På denne Youtubekanalen fra Morten Tollefsen i MediaLT finner du demoer av hvordan appcessories fungerer, spesielt med fokus på tilgjengelighet med VoiceOver. (mer…)

App-kafé i Aarhus

I Aarhus åpnet de som et prøveprosjekt en app-kafé hvor alle innbyggerne som ønsket det kunne få råd og veiledning i hvordan de kunne bruke apper og andre innstillinger på smarttelefoner og nettbrett i forhold til de funksjonsnedsettelser de måtte ha. Se video på NAV, Kunnskapsbanken. (mer…)

gutt bruker nettbrett i klasserom

Teknologi i opplæringen

Statped.no har samlet sine ressurser om teknologi i opplæringen under et eget område på sine nettsider. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender. (mer…)

studenter med PC og nettbrett på skolen

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Skolebøker i digital form – gjerne omtalt som elektroniske lærebøker – har kommet for fullt inn i skolen de siste årene. Tore Pukstad og Tore Johnny Bråtveit fra Statped har gjennomført noen undersøkelser, og bruker funnene fra disse undersøkelsene til å gi svar på om kommersielt utgitte elektroniske lærebøker er et reelt alternativ for svaksynte og blinde elever. (mer…)

lita jente med nettbrett i parken

Bruk av iPad i undervisningen

Statped har fulgt prosjektet “Sommerfuglens syklus” i første trinn på Langhus skole. Her brukes iPad som redskap i undervisningen fra 1. trinn. Den benyttes ikke bare som et skriveredskap, men de tar i bruk alle mulighetene for å bruke bilde, tekst og tale. (mer…)

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs