appbibliotek.no logo
elever som bruker nettbrett

Kodeverktøy – tilgjengelighet for elever med synshemning

I denne veilederen fra Statped vurderer de tilgjengeligheten til ulike kodeverktøy med tanke på hvordan de vil fungere for synshemmede og hvordan de vil fungere sammen med hjelpemiddelteknologi som skjermleser og skjermforstørring. (mer…)

eldre mann med hodetelefoner og telefon i glassgang

Kroppsbåren og bærbar OCR

I denne artikkelen på Kunnskapsbanken finner du en omtale av OCR-teknologien og noen løsninger (mest apper) som leser tekst og tolker omgivelser for personer med nedsatt syn. Artikkelen er skrevet av spesialpedagog Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. (mer…)

eldre dame med briller som bruker et nettbrett

Apper i rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer

Med virkning fra 01.03.19 har NAV inngått rammeavtale for Kalendere og planleggingssystemer. Det har ikke vært rammeavtale på disse hjelpemidlene tidligere, og avtalen gjelder i to år. (mer…)

mann som spiller videospill

Spill deg bedre!

Spill deg bedre! er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for Slagrammede og Sunnaas Sykehus. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen. (mer…)

eldre mann som leser på et nettbrett

Kognitive funksjonsvansker og hjelpemiddelformidling

Denne artikkelen er skrevet av Øyvind Bastnes Lie og Jeppe Johan Paaske ved NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Artikkelen tar for seg forskning på nytteverdien av kognitive hjelpemidler, og gir retningslinjer for kartlegging av hjepemiddelbehov, opplæring og oppfølging. (mer…)

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs