appbibliotek.no logo
eldre dame med briller som bruker et nettbrett

Apper i rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer

Med virkning fra 01.03.19 har NAV inngått rammeavtale for Kalendere og planleggingssystemer. Det har ikke vært rammeavtale på disse hjelpemidlene tidligere, og avtalen gjelder i to år. (mer…)

Apper for mennesker med nedsatt funksjonsevne

På Kunnskapsbanken.net finner du nå en artikkel om Appbibliotek.no. Her kan du lese om bakgrunnen for at siden ble opprettet, og om hvordan NAV Hjelpemidler og tilrettelegging jobber med nettsiden. (mer…)

storfamilie med nettbrett på stranda

Ny søkekategori i Appbibliotek.no

Vi som jobber med denne nettsiden videreutvikler siden kontinuerlig. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er behov for en ny søkekategori for å kunne finne fram til riktig app for den enkelte bruker. Vi har derfor laget en ny kategori som heter «Type app». Her kan man søke etter egenskaper i appen. (mer…)

mann som spiller videospill

Spill deg bedre!

Spill deg bedre! er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for Slagrammede og Sunnaas Sykehus. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen. (mer…)

To gutter i olabukser som ser på nettbrett

KAT-kassen

KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ulike områder knyttet til følelser, tanker og adferd. KAT-kassen finnes både i trykt versjon og som web-app på ni forskjellige språk, deriblant norsk. På nettsidene til Statped finner du mer informasjon om KAT-kassen. (mer…)

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs