appbibliotek.no logo
ikonet til appen taskboard

Taskboard

Taskboard er et planleggings- og organiseringshjelpemiddel hvor man kan lage lister over gjøremål, pensum, forelesninger, sjekklister med mer.

ikonet til appen fotokalenderen

Fotokalendern

Fotokalendern er en visuell kalender med bilde, lyd og video til støtte for hukommelse, kommunikasjon og forberedelser.

Ikonet til appen Notebook

SMART Notebook for iPad

SMART Notebook er et dataprogram som brukes sammen med SMART Board, en interaktiv tavle som benyttes mye i skolen. Med Smart Notebook App kan elevene bruke iPad til å skrive på tavlen.

ikon til appen swiftkey

SwiftKey Keyboard

Alternativt skjermtastatur med alternativ betjening, prediksjon på mange språk. SwiftKey kan særlig være nyttig for den som kun kan benytte en hånd under skrivingen.

Ikonet til appen Path input

Path Input

Alternativt skjermtastatur som tillater skriving uten å måtte løfte fingeren fra skjermen.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs