appbibliotek.no logo
Ikonet til appen Fonemo Specko

Fonemo Specko

Fonemo Specko er en app som gir trening i å lytte ut første lyd i ord og å knytte lydene til riktig bokstavtegn.

Logo til appen Fonemixo

Fonemixo Pro

Fonemixo Pro er en app som gir trening i uttale av språklyder ved hjelp av memoryspill eller fri lek med bildekort.

Ikonet til appen Poio

Poio

Poio er et norsk-utviklet spill som kan hjelpe barn med å knekke lesekoden gjennom lek.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs